top of page

- De groepsindeling is naar leeftijd en wordt bepaald door de docent. 

- Kom op tijd, maar wees niet meer dan 10 min voor aanvang van de les aanwezig. 

- Grote sieraden zijn niet gewenst tijdens de les en haar graag vast gemaakt. 

- Kauwgom, eten en drinken, anders dan water, is niet toegestaan in de les. 

- Passion N Dance is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken of schade aan eigendommen van de leden. 

- Buiten de lesuren van de leden om, is Passion N Dance niet verantwoordelijk voor de leden. 

- Indien de docent ziek is, zal een vervangende docent geregeld worden. Mocht dit niet lukken, zal de les komen te vervallen en wordt dit een andere keer ingehaald. 

- Bij minder dan 4 leden gaat de les niet door. Deze les wordt niet ingehaald.

- Er wordt geen restitutie van het lesgeld verleend bij overmachtsituaties waardoor er geen les kan plaats vinden. 

- Alle lessen worden gegeven zonder aanwezigheid van ouders. Enkel bij proeflessen, mogen ouders bij het begin/einde even meekijken. Een aantal keer per jaar wordt er een kijkles georganiseerd, hier kunnen ouders, opa's/oma's, broertjes/zusjes en vriendjes en vriendinnetjes komen kijken wat er allemaal in de les wordt gedaan. Deze kijklessen worden vooraf gecommuniceerd via de mail. 

- Bij inschrijving gaat u akkoord met de betalingsvoorwaarden van Passion N Dance. Bij tussentijds opzeggen is restitutie van het lesgeld niet mogelijk. 

- Bij inschrijving gaat u akkoord dat er foto's gemaakt kunnen worden van activiteiten, tijdens de lessen en voorstellingen en deze publiceren op onze website en social media. Mocht u hier bezwaar tegen hebben kunt u dit aan ons laten weten via e-mail.

Privacy verklaring

Passion N Dance, Noachstraat 2, #1.17 in Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande verklaring.

 

Contactgegevens:

Passion N Dance 

Tav J Medina 

Noachstraat 2, #1.17 

2324 LT Leiden 

 

Jill Medina, eigenaresse van Passion N Dance is te bereiken via passionndance@gmail.com

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

Passion N Dance verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze dienst en deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Het gaat om de volgende gegevens: 

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

 

Andere persoonsgegevens die verwerkt worden:

De website zal gegevens verzamelen van bezoekers ouder dan 16jaar. Echter is het niet te controleren of een bezoeker ouder is dan 16jaar en indien jonger, toestemming heeft van een ouder/verzorger. Het advies is dan ook om betrokken te zijn bij de online activiteiten om te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijk toestemming. Mocht het geval zijn dat wij deze gegevens zonder ouderlijke toestemming hebben ontvangen, dan vragen wij u vriendelijk contact op te nemen via passionndance@gmail.com. De gegevens worden dan direct verwijderd. 

 

Doel van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • Contact op te kunnen nemen betreft de afgenomen dienst 

  • Informeren betreft wijzigingen in de afgenomen dienst 

  • Nieuwsbrief

  • Wettelijke doeleinden zoals de belastingaangiftes 

 

Cookies en andere technieken 

Door de Cookies te accepteren kunnen de gegevens en persoonlijke voorkeuren worden verzameld en onthouden door de website. Middels Google Analytics worden de website statistieken verzameld ter analyse en verbetering. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op de computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar (en door Google opgeslagen op) servers in de Verenigde Staten.

 

Andere: 

  • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. 

  • Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, met uitzondering voor wettelijke verplichtingen. 

  • Persoonsgegevens kunnen worden ingezien, aangepast of verwijderd, indien gegrond. Hiervoor is het mogelijk een verzoek in te dienen via passionndance@gmail.com

  • Persoonsgegevens worden veilig bewaard. Er zullen passende maatregelen genomen worden indien er sprake is van misbruik, verlies of onbevoegde toegang.  

Algemene voorwaarden 

bottom of page